Future Food

ทำไมโลกต้องมี…อาหารอนาคต?

ด้วยภาวะโลกร้อนที่ถูกเร่งสปีดให้สูงเพิ่มขึ้นๆ จากสารพัดกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมวลมนุษยชาติ ไม่เว้นแม้แต่การผลิตอาหารอย่างการทำปศุสัตว์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สู่โลกสูงเป็นอันดับสอง รองจากภาคอุตสาหกรรมแค่เท่านั้น

ถ้าโจทย์คือ..มนุษย์ต้องลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ไปพร้อมเพิ่มผลผลิตทางอาหารให้เพียงพอต่อปากท้องชาวโลกที่เพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่า “ภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลก” จะหนักหน่วงขึ้นในอีก 30 ปีข้างหน้า เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มถึง 9.7 พันล้านคน ความต้องการอาหารจะพุ่งสูงถึง 60% สวนทางกับกระบวนการผลิตอาหารแบบเดิมที่มีข้อจำกัดทั้งเวลา พื้นที่ และสภาพสิ่งแวดล้อม

แอคชั่นที่ตอบโจทย์สมการนี้ได้ดีที่สุด คือการคิดหาแหล่งอาหารใหม่ ตลอดจนนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาพัฒนาอาหารธรรมดาให้กลายเป็น “อาหารแห่งอนาคต” (Future Food) เมนูกู้โลกสายพันธุ์ใหม่ที่..เพิ่มผลผลิตได้เร็วกว่า ใช้พื้นที่เพราะเลี้ยงน้อยกว่าการทำปศุสัตวแบบเก่า ลดทรัพยากรอาหารในการเลี้ยงดู ที่สำคัญยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและดีต่อความยั่งยืนของโลก เพราะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะเหลือทิ้ง (Zero Waste) จากกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ-จนมาเป็น 1 เมนูในจานของผู้บริโภค

วันนี้ “อาหารอนาคต” จึงไม่ได้เป็นแค่คำตอบของโลกในอุดมคติ แต่เป็นทางออกของเรา..ของโลก ที่อาหารจะไม่เป็นแค่ของอร่อยกินอิ่มท้อง แต่จะต้องเป็น “อาหารแห่งอนาคต” ที่ดีต่อใจ-ดีต่อสุขภาพ-และดีต่อโลก...ใบนี้ของเรา