StartUp / กลุ่ม Future Food ในไทย

TasteBud Lab บัดดี้ผู้สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอาหารอนาคตไทย

ที่นี่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนมีแพลตชั่น ที่มีความรู้หลากหลายแขนงในด้านอาหาร เป็นองค์กรด้านอาหารอนาคตและนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์เพื่อผู้ผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึง..อาหารแห่งอนาคต ที่ไม่ได้เป็นแค่ choice แต่เป็น solution..ให้คนกิน

สำหรับผู้ผลิตอาหาร TasteBud Lab คือบัดดี้ที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ช่วยให้ทุกฟังก์ชันของห่วงโซ่อาหารเกื้อกูลกัน โดยส่งเสริมเกษตรกร นักวิจัย และสตาร์ทอัพไทยด้าน Food Tech, Biotech ให้พร้อมเข้าสู่ตลาด Future Food รวมถึงร่วมทำกิจกรรมเชิงรุกกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันวัตถุดิบอาหารไทยที่มีเหลือเฟือ ให้ถูกต่อยอดไปสู่อาหารอนาคตที่เข้าถึงคนกลุ่มมาก

แนวคิดสร้างพื้นที่คาเฟ่เสิร์ฟเมนูอาหารอนาคตจากวัตถุดิบท้องถิ่นให้ผู้ทานได้ลองลิ้ม.. มีตบอลขนุน กาแฟแฟลตไวต์รมควันอบเชยเสริมผงโปรตีนสกัดจิ้งหรีด เค้กเนยสดสไปรูลิน่า แบ่งพื้นที่เป็นแล็บทดลองอาหาร ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มาร่วมระดมไอเดีย..อาหารอนาคต เหมือนเป็นห้องทดลองให้ Startup นำวัตถุดิบที่คิดค้นมาให้เชฟของ TasteBud Lab สร้างสูตรทำอาหารให้คนทานช่วยเทสต์รูปลักษณ์ กลิ่น รสชาติอาหารเพื่อรับฟีดแบ็กโดยตรง และนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอด ยกระดับอาหารอนาคตให้แข่งขันในตลาดได้จริง

สำหรับผู้บริโภค TasteBud Lab พยายามทำให้ Future Food เป็นเรื่องใกล้ตัว กระชับช่องห่างระหว่างคนทำกับคนกินให้แคบลง ด้วยการนำวัตถุดิบใหม่ๆ ที่ให้รสชาติคุ้นเคย ทว่าดีต่อสุขภาพกว่าเข้ามาทดแทนในเมนูประจำวัน เพื่อผลักดัน..อาหารอนาคตให้เป็น “solution” ในการกินที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน ให้ได้กินอาหารรสชาติดีแบบเดิม แต่มีประโยชน์..ต่อเรา..ต่อโลก.มากกว่าเดิม

ช่องทางติดตามและติดต่อ
www.tastebudlab.com
FB : TasteBudLab