วัตถุดิบและเมนู Future Food

แมลงกินได้ ซุปเปอร์ฟู้ด..โปรตีนสูง

แนวคิด : แมลงกินได้…ที่คนไทยคุ้นเคยหากินได้ง่ายของบ้านเรา ได้รับการยอมรับว่าให้โปรตีนและสารอาหารสูงระดับซุปเปอร์ฟู้ด มีการนำเทคโนโลยีมาแปรรูปแมลงให้ทานง่าย ผู้บริโภคกล้าเปิดใจทานโปรตีนจากแมลงมากขึ้น และถูกส่งเสริมให้เป็นอาหารแห่งอนาคตที่มีมูลค่าการส่งออกกว่าปีละกว่า 1,000 ล้านบาท ตลาดส่งออกได้แก่ สหภาพยุโรป จีน แคนาดา

จุดเด่น : เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขยายพันธุ์ได้ทีละมากๆ ไม่ต้องใช้พื้นที่และทรัพยากรอาหารและน้ำในการเลี้ยงดูเยอะ ช่วยแก้ไขภาวะขาดแคลนอาหาร เป็นอาหารทางเลือกที่มีโอกาสในการส่งออกสูง สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เลี้ยงแบบปลอดสารเคมี สร้างความยั่งยืนให้อาหารโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการเลี้ยงแมลงปล่อยก๊าซมีเทนที่เพิ่มภาวะโลกร้อนน้อยกว่าการเลี้ยงวัวถึง 80 เท่า

คุณประโยชน์ : แมลงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน วิตามิน ไฟเบอร์ ตลอดจนแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี เรียกว่าเนื้อสัตว์ที่เราบริโภคกันอยู่แพ้หลุดลุ่ยเป็นเท่าตัว โดยแมลงสกัดผง 100 กรัม ให้โปรตีนสูง 70-80 กรัม ขณะที่เนื้อสัตว์น้ำหนักเท่ากันให้โปรตีนเพียง 30-40 กรัมเท่านั้น

เมนูแนะนำ : ไส้กรอกจิ้งหรีด, โปรตีนบาร์จิ้งหรีด