คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี ไม่จำกัดอาชีพ ขอให้มีความสนใจใน “Future Food”
 2. สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 1-4 คน / ทีม
 3. สามารถมีที่ปรึกษาได้ 1 ท่าน (ไม่จำกัดอายุ)

ระยะเวลาการสมัคร

 • ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2565
 • ประกาศผล 60 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกแรก วันที่ 9 ต.ค. 2565

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบด้วย

 1. เมนูอาหารอนาคต 1 เมนู (เมนูคาวหรือหวานก็ได้ *ยกเว้นเครื่องดื่ม)
 2. อธิบายแนวคิดอาหารอนาคต 1 เมนู ที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
  • ชื่อเมนูอาหารอนาคต (1 ทีมส่งผลงานได้เพียง 1 เมนูเท่านั้น)
  • แนวคิดของเมนูที่ตรง Concept การประกวด / เรื่องราวน่าสนใจ / จุดขาย
  • รายละเอียดส่วนประกอบ จุดเด่นของวัตถุดิบ และขั้นตอนปรุงอาหาร
  • ภาพถ่ายเมนูอาหารที่ใช้ส่งเข้าประกวด
  • วิดีโอแนะนำผลงาน (*เลือกส่งหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ)
 3. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม จะต้องเขียนแผนธุรกิจ โดยในรอบนี้จะวัดคะแนนตัดสินจากแผนธุรกิจด้วย

ขั้นตอนการแข่งขัน

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการที่ www.futurefoodAPEC.com
 2. เข้าร่วมฟังบรีฟรายละเอียดโครงการผ่าน Online Orientation Forum
 3. ส่งแนวคิดผลงานตามหัวข้อที่กำหนด
 4. ประกาศรางวัลพิเศษผู้ผ่านเข้ารอบแนวคิดชนะเลิศ 3 รางวัล
 5. คณะกรรมการคัดเลือก 60 ทีมประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook โครงการ
 6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม
  • จะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์เมนูตามแผนของโครงการ
  • จะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Incubation Camp กับ Tastebud Lab และเชฟชุมพล แจ้งไพร เจ้าของร้านมิชลินสตาร์ และทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนของ UN (Sustainable food ambassador to feedUP @UN)
  • จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจ
  • จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Plate to Planet Competition แข่งทำเมนูอาหารอนาคต พร้อมนำเสนอแนวคิดต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเหลือ 21 ทีม
 7. ผู้เข้ารอบ 21 ทีม
  • จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Plate to Planet Competition ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ดเพื่อทดลองขายจริงและนำเสนอแนวคิดต่อหน้าคณะกรรมการ/นักลงทุน
  • พร้อมเปิดให้ประชาชนโหวต
  • เข้าร่วม Event เพื่อทำอาหารเสิร์ฟให้กับผู้นำหรือตัวแทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ

**ผู้เข้ารอบ 21 ทีมจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแห่งอนาคต TASTEBUD LAB ทีมเชฟ ทีม food Stylist ทีมนักการตลาด เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

**ผู้เข้ารอบ 21 ทีมมีสิทธิ์ได้โอกาสไปนำเสนอแนวคิดและเมนูอาหารให้กับตัวแทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครทั้งหมดต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่โครงการกำหนด
 2. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อนเท่านั้น
 3. สามารถเปิดเผยสูตรเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นเจ้าของและสามารถส่งมอบได้จริง (แต่ไม่ต้องเปิดเผยความลับทางการค้า)
 4. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 5. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ทางผู้จัดฯ จะไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหาในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมด หากมีผู้ร้องเรียน ผู้เข้าประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิสูจน์ทราบที่มาของเนื้อหานั้น
 7. หากพบข้อมูลและ/หรือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางและเป็นการละเมิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ทางผู้จัดฯ จะสามารถดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกฎหมาย
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าประกวดส่งมาเพื่อใช้ในการเเข่งขัน จะถือว่าผู้เข้าประกวดได้ยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลได้โดยไม่ละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งนี้ทางผู้จัดฯ จะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
 9. ลิขสิทธิ์ผลงานจะเป็นของผู้ประกวดเมื่อจบโครงการ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยังคงได้สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เงินรางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน  ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
 11. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด จะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที และแม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการก็สามารถเรียกคืนรางวัลได้เต็มจำนวน
 12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ทางโครงการสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินรอบแนวคิด

คัดเลือกจากผู้ที่มีแนวคิดเมนูอาหารน่าสนใจ ตรงตาม concept และสามารถทำได้จริง โดยผู้เข้ารอบที่มีคะแนนสูงสุด 3 ทีมแรก จะได้รับรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (รางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท)

เกณฑ์การตัดสินรอบ Final

รอบที่ 1 คัดเหลือ 60 ทีม

 • แนวคิดในการสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคตและการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นไปได้จริงและตรงตาม Concept โครงการ 50%
 • ความเข้าใจในการเลือกวัตถุดิบและเทคนิคในการปรุงอาหาร 50%

รอบที่ 2 คัดเหลือ 21 ทีม

 • รสชาติ รูปลักษณ์ และรสสัมผัส คุณประโยชน์ 50%
 • แนวทางแผนธุรกิจ 40%
 • วีธีการนำเสนอ 10%

รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 1-4

 • รสชาติ รูปลักษณ์ และรสสัมผัส คุณประโยชน์ 50%
 • การนำเสนอแนวคิดเมนู แผนธุรกิจ ความเป็นไปได้ในธุรกิจ และความน่าสนใจในการลงทุน 40%
 • ผลคะแนนการโหวต 10%

ประเภทรางวัลสำหรับการแข่งขัน

รางวัลประกวดการแข่งขันรอบแนวคิด

 • รางวัลผู้เข้ารอบประกวดแนวคิด 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลประกวดการแข่งขันรอบ Final

รางวัลชนะเลิศอับดับ 1

 • ทุนการศึกษา หรือ ทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 600,000 บาท
 • ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน 400,000 บาท

รวมมูลค่า 1,000,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทุนการศึกษา หรือ ทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 300,000 บาท
 • ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน 200,000 บาท

รวมมูลค่า 500,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • ทุนการศึกษา หรือ ทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 120,000 บาท
 • ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน 80,000 บาท

รวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)

 • ทุนการศึกษา หรือ ทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 100,000 บาท

รวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ