TANN D กับความเชื่อ..คนจะมีสุขภาพดีได้ต้องเริ่มจากทานดี

Tann:D คือกลุ่มผู้ผู้คิดค้นและผลิตเส้นโปรตีนจากไข่ขาว 100% เป็นรายแรกของไทยที่ได้รับอนุสิทธิบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีมนักวิจัยจากภาควิชาโภชนาการ

TasteBud Lab บัดดี้ผู้สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอาหารอนาคตไทย

ที่นี่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนมีแพลตชั่น ที่มีความรู้หลากหลายแขนงในด้านอาหาร เป็นองค์กรด้านอาหารอนาคตและนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต