เกี่ยวกับการส่งประกวดทั่วไป

Answer: ประกวดส่งเมนูอาหารแห่งอนาคตภายใต้เเนวคิด BCG โชว์ศักยภาพ Soft Power ของไทย พร้อมนำเสนอตัวแทนผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Plate to Planet” จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม

Answer: จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ ขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

Answer: นิสิต นักศึกษา Startup ด้านอาหาร เชฟ เกษตรกร หรือ ผู้ที่มีความสนใจด้านอาหารอนาคต (Future food) อายุตั้งแต่ 18 – 45 ปี ตั้งแต่ 1 – 4 คน/ทีม

Answer: สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่  1 คน หรือ รวมทีมไม่เกิน 4 คน

Answer: ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

Answer: ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

Answer: 1 ทีม สามารถส่งเข้าประกวดได้ 1 ไอเดียเท่านั้น

Answer: ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อนเท่านั้น (เงื่อนไขการสมัครโดยละเอียด สามารถดูได้ที่ www.futurefoodAPEC.com )

Answer:

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะประกอบด้วย

 1. เมนูอาหารอนาคต 1 เมนู สามารถเป็นคาว หรือ หวานก็ได้ (ไม่นับเมนูเครื่องดื่ม)
 2. แนวคิดของเมนูอาหารแห่งอนาคตจำนวน 1 เมนู โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อเมนู (ทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 เมนูเท่านั้น)
  • แนวคิดของเมนูอาหารที่ตรงกับ Concept การประกวด / เรื่องราวที่น่าสนใจ / จุดขาย
  • รายละเอียดส่วนประกอบ จุดเด่นวัตถุดิบ และขั้นตอนในการปรุงอาหาร
  • ภาพถ่ายของเมนูอาหารที่ใช้ส่งเข้าประกวด
  • วิดีโอแนะนำผลงาน (ตามความสมัครใจ)
 3. สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม จะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจ โดยคะแนนตัดสินในรอบนี้จะวัดคะแนนที่แผนธุรกิจด้วย

Answer: เมนูอาหารอนาคตคือ เมนูอาหารที่เกิดขึ้นได้ โดยความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับอัตลักษณ์ของวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาล ความหลากหลายชีวภาพ หรือเมนูที่เกิดจากการนำสินค้า/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหาร มาประกอบเป็นเมนูอาหาร โดยเป็นการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสภาพแวดล้อมจากการผลิต ขณะเดียวกันก็ยังต้องมี การนำเสนอ รสชาติที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพควบคู่กันไปด้วย สรุปโดยง่ายคือเมนูอาหารที่สามารถอธิบายได้ว่า ดีต่อใจ ดีต่อสุขภาพ ดีต่อโลก สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Answer:

 • ไข่ผำซุปเปอร์ฟู้ด, เส้นโปรตีนไข่ขาว, ผงโปรตีนสกัดจากแมลง
 • เมนูผำปรุงรสกับผงโรยข้าวเสริฟคู่กับเห็ดแครงทริปเปิ้ลฟราย หมี่เย็นจากเส้นโปรตีนไข่ขาว
 • ดีต่อใจ: อาหารอร่อย รสชาติดี มีรสสัมผัส / มีความคุ้มค่า ราคาจับต้องได้ / รูปลักษณ์ดี น่ารับประทาน
 • ดีต่อสุขภาพ: ใช้วัตถุดิบในเมนูอาหาร เป็น พืช ผัก ที่เป็นยาแบบภูมิปัญญาไทย / ตอบโจทย์โภชนาการเฉพาะบุคคล / สามารถเสริมภูมิคุ้มกัน / ทำให้สุขภาพจิตดี เช่น มะละกออ่อนในแกงเลียง มีสารช่วยเร่งน้ำนมตามธรรมชาติให้คุณแม่หลังคลอด
 • ดีต่อสิ่งแวดล้อม: ลดการปล่อย co2 / ลดขยะ หรือ zero waste / มีความหลากหลายทางชีวภาพ/สร้างสมดุล เช่น ลดโลกร้อนด้วยการทำอาหารโดยปราศจากขยะ ทำซอสผลไม้ที่ใช้ในเมนูอาหาร จากผลไม้สุกที่เหลือก่อนปล่อยทิ้งให้เสียเป็นขยะ
 • สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม: เลือกสนับสนุนผู้ผลิตรักษ์โลก / สนับสนุนชุมชนหรือเกษตรกรรายย่อย / ลดการใช้สารเคมี เช่น ใช้หมูไบโอไดนามิก จาก ว. ทวีฟาร์ม มาเป็นวัตถุดิบในการปรุงเมนู

*เพียงเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถสมัครได้แล้ว

Answer: BCG Economy โมเดลเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม เติบโดด้วยความยั่งยืน โดยมีหลักการที่นำมาปรับใช้ร่วมกัน 3 อย่าง

 • Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ)
 • Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)
 • Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว)

ใช้ประโยชน์จากทุกทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้ซ้ำให้เต็มที่ก่อนทิ้งเป็นขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพให้การผลิตสินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

Answer: BCG ส่งเสริมให้ต่อยอดวัตถุดิบอาหารที่ไทยมีหลากหลายด้วยเทคโนโลยี ภูมิปัญญา พัฒนาเป็น “อาหารแห่งอนาคต” สินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศ ช่วยแก้ไขวิกฤตอาหารของไทย และโลกอย่างยั่งยืน เช่น ไข่ขาว กับธัญพืช ถูกยกระดับเป็น “เส้นโปรตีนจากไข่ขาว” และ “แพลนด์เบสต์จากธัญพืช”

Answer: ลำดับการสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่มีผลต่อการคัดเลือกและการตัดสิน

Answer: ผลการคัดเลือกของโครงการอย่างเป็นทางการจะถูกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ Line OA ของโครงการเท่านั้น

เกี่ยวกับการแข่งขัน

Answer:

 • แนวคิดในการสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคตและการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นไปได้จริงและตรงตามConcept โครงการ 50%
 • ความเข้าใจในการเลือกวัตถุดิบและเทคนิคในการปรุงอาหาร50%

Answer: การตัดสินรอบ final จะแบ่งออกเป็น 3 รอบ โดยรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1 คัดเหลือ 60 ทีม

 • แนวคิดในการสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคตและการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นไปได้จริงและตรงตาม Conceptโครงการ 50%
 • ความเข้าใจในการเลือกวัตถุดิบและเทคนิคในการปรุงอาหาร 50%

รอบที่ 2 คัดเหลือ 21 ทีม

 • รสชาติอาหาร รูปลักษณ์ รสสัมผัส และคุณประโยชน์ 50%
 • แนวทางแผนธุรกิจ 40%
 • วิธีการนำเสนอ แนวคิดที่ดึงดูด น่าสนใจ 10%

รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกผู้ชนะ อันดับ 1-4

 • รสชาติอาหาร รูปลักษณ์ รสสัมผัส และคุณประโยชน์ 50%
 • การนำเสนอแนวคิดเมนู แผนธุรกิจ ความเป็นไปได้ในธุรกิจ และความน่าสนใจในการลงทุน 40%
 • ผลคะแนนการโหวต 10%

Answer:

 • จะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์เมนูตามแผนของโครงการ
 • จะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Incubation Camp กับ Tastebud Lab และเชฟชุมพล แจ้งไพร เจ้าของร้านมิชลินสตาร์ และทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนของ UN (Sustainable food ambassador to feedUP @UN)
 • จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจ
 • จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Plate to Planet Competition แข่งทำเมนูอาหารอนาคต พร้อมนำเสนอแนวคิดต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเหลือ 21 ทีม

Answer: ผู้เข้าประกวดทุกทีมต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

Answer: สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท/ทีม เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์เมนูตามแผนของโครงการ

เกี่ยวกับรางวัล

Answer:

รางวัลประกวดการแข่งขันรอบแนวคิด 

 • รางวัลผู้เข้ารอบประกวดแนวคิด 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลประกวดการแข่งขันรอบ Final 

รางวัลชนะเลิศอับดับ 1

 • ทุนการศึกษา หรือ ทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 600,000 บาท
 • ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน 400,000 บาท

รวมมูลค่า 1,000,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทุนการศึกษา หรือ ทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 300,000 บาท
 • ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน 200,000 บาท

รวมมูลค่า 500,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • ทุนการศึกษา หรือ ทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 120,000 บาท
 • ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน 80,000 บาท

รวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)

 • ทุนการศึกษา หรือ ทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 100,000 บาท

รวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ 

Answer: เงินรางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

Answer:

 • โอกาสในการเข้าร่วมกลุ่ม Future Food Network และร่วมนำสินค้าไปจัดแสดงในกิจกรรมของ Tastebud Lab
 • โอกาสในการนำเสนอผลงานและไอเดียกับผู้ให้ทุน และนักลงทุนระดับประเทศ
 • เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อต่อยอดไอเดียสินค้าร่วมกับทาง Tastebud Lab
 • พื้นที่ทดลองขายสินค้าจริง ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันประกวดรอบสุดท้าย สำหรับผู้เข้ารอบ 21 ทีม