ภาพกิจกรรม Incubation Camp

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม “Incubation Camp”ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม

ประกาศผลการแข่งขัน 200 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ

ตามที่ทางโครงการ APEC Future Food for Sustainability ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเมนูอาหารอนาคต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

Future Food APEC Online Orientation Forum :โอกาสของอาหารอนาคตของประเทศไทยในเวทีโลก

ไขทุกข้อข้องใจ เปิดโลกใหม่สู่วงการ “Future Food” ในกิจกรรม future food APEC Online Orientation Forum แบบ Virtual Studio สุดอินเทรนด์