จากการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคประจำปี 2565 มุ่งเน้นความสำเร็จและความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เอเปคเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืน มีสมดุล ผ่านแนวคิด BCG Economy

กรมประชาสัมพันธ์ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการ “FUTURE FOOD FOR SUSTAINABILITY” เปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ ไม่จำกัดอาชีพ ทั้งกลุ่ม Startups กลุ่มเกษตรกร นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจใน “Future Food” ได้เเสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค เข้าร่วมประกวด “สร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคต ภายใต้แนวคิด BCG” ในคอนเซ็ปต์ “Plate to Planet” พร้อมโอกาสนำเสนอ 21 เมนูต้อนรับตัวแทนผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมงานประชุม APEC 2022 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท โดยรางวัลชนะเลิศสูงถึง 1,000,000 บาท

ประโยชน์ที่ได้จากการสนับสนุน “Thai Future Food”

  • ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์..อาหารไทย จุดเด่น “ครัวโลก” ที่ส่งออกอาหารสูงติด 1 ใน 15 ให้ยกระดับวัตถุดิบอาหารสู่อาหารแห่งอนาคต เพิ่มมูลค่าการตลาด
  • คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพนำนวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี มาพัฒนา “อาหารแห่งอนาคต” เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในเวทีโลก
  • ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าถึงโอกาสธุรกิจ..อาหารอนาคต Mega Trend โลก มูลค่าการตลาด 122,927 ล้านบาท ที่จะโตอีกสองเท่าในปี 2025
  • อาหารอนาคตช่วยลดภาวะโลกร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ และช่วยแก้ไขวิกฤตขาดแคลนอาหารทั่วโลก